24  czerwca 2022 roku o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej  w Osięcinach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022, a o godz. 11.30  pożegnanie absolwentów.
Spotkanie poprowadził dyrektor szkoły pan Andrzej Polaszek. Obecni byli: wicedyrektor pan Andrzej Rosiński, wicedyrektor pani Ewa Martwicka, przedstawiciele Rady Gminy, Rady Rodziców, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice, uczniowie.
Rozdane zostały nagrody książkowe za wzorowe zachowanie i wysokie wyniki w nauce (w tym nagrody wójta), osiągnięcia w sporcie, działalność na rzecz biblioteki, wolontariatu oraz listy gratulacyjne dla rodziców.
W przemówieniu dyrektor podsumował  dziesięć miesięcy wytężonej pracy. Podkreślił m.in., że: „Jesteśmy dumni z efektów i sukcesów naszej szkoły. W kończącym się roku szkolnym nauczyciele wdrożyli 6 innowacji, opracowali i zrealizowali 22 projekty edukacyjne, organizowali liczne warsztaty: plastyczne, kulinarne, ekologiczne i artystyczne dla uczniów a często i ich rodziców. Braliśmy udział w wielu ogólnopolskich akcjach. Odbyło się 81 wycieczek dydaktycznych. Wymienione działania przełożyły się na sukcesy uczniów. Najważniejsze z nich to zdobycie tytułu laureata w Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego przez Hannę Kotas oraz tytułu finalisty w Konkursie Przedmiotowym z Chemii przez Jakuba Marchwińskiego. Poza tym były liczne wyróżnienia w konkursach wiedzy, plastycznych, recytatorskich, zawodach sportowych i innych. W minionym roku udało się przeprowadzić wiele inwestycji i remontów. Do najważniejszych z nich należą: zainstalowanie monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej, utworzenie sali integracji sensorycznej, utworzenie ogródków sensorycznych, zainstalowanie „Magicznego dywanu”, zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego projektu „Laboratorium przyszłości”.   
Dyrektor szkoły złożył podziękowania dla wszystkich nauczycieli za zaangażowanie w proces kształcenia. Szczególne słowa skierował do pań, które postanowiły odejść na emeryturę. Są to: Anna Kozłowska, Elwira Kłosowska, Zofia Kwaśna, Anna Nosek:
„Składam Wam serdeczne podziękowanie, wyrazy szczególnego szacunku i uznania za długoletnią pracę opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczną. Pozostawiacie za sobą mocny ślad oddania i owocnej służby najmłodszemu pokoleniu. Ślad jest tym trwalszy, że znaczony przez Pedagogów posiadających w sobie ogromny ładunek ciepła, dobra, szlachetności i wrażliwości na potrzeby innych. Waszym udziałem niech się stanie satysfakcja z dobrze spełnionej misji zawodowej i wdzięczność dzieci,  rodziców uczniów i nas nauczycieli”.
W drugiej części zakończenia roku szkolnego o godz. 11.30 w auli  miało miejsce pożegnanie uczniów klas VIII. Również do nich dyrektor skierował ważne słowa:
„Życzymy Wam – Drodzy Absolwenci – abyście z wiarą w siebie szli przez życie. W każdym z Was jest siła, odwaga i zdolności, które pozwolą Wam odnosić sukcesy. Mamy nadzieję, że udało nam się je tylko wzmocnić. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia już poza murami tej szkoły.”
Na zakończenie Dyrektor jeszcze raz podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za wzorową pracę, zaangażowanie i wspaniałą atmosferę. Życzył  wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

A. Ratajczyk