1 września 2022 o godz. 9.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek, oznajmiając początek roku szkolnego 2022/2023. Na placu przed budynkiem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Osięcinach zgromadzili się: dyrektor szkoły p. Andrzej Polaszek, grono pedagogiczne, przedstawiciele Rady Gminy, rodzice i oczywiście uczniowie. 

W swoim przemówieniu skierowanym do społeczności szkolnej dyrektor przekazał  następujące informacje:

„Zespół Szkolno – Przedszkolny w Osięcinach, to przedszkole, w którym będzie  139 dzieci w 7 oddziałach, pod opieką 12 nauczycieli oraz szkoła podstawowa, do której uczęszczać będzie 371uczniów w 20 klasach, a wiedzę przekazywać im będzie 42 nauczycieli.

       Nasza szkoła zmienia swoje oblicze, realizowane są działania, aby się lepiej w niej pracowało pod względem jakości i skuteczności nauczania. W trakcie przerwy wakacyjnej pomalowaliśmy korytarze i hole, odnowiliśmy plansze dekoracyjne i zainstalowaliśmy monitoring wizyjny w budynku „podstawówki”.

Skorzystaliśmy z rządowego projektu „Laboratorium Przyszłości”. Dzięki środkom wysokości 134 tys. zł , zakupiliśmy nowoczesne pomoce dydaktyczne, które pozwoliły na rozszerzenie oferty edukacyjnej i utworzenie w budynku gimnazjum:

– pracowni programowania i kodowania;

– pracowni modelarskiej;

– wirtualnej pracowni wieloprzedmiotowej VR;

– pracowni kulinarnej;

– studia dziennikarskiego”. 

Dyrektor szkoły zwrócił się szczególnie do uczniów:  „Nauczyciele  będą pokazywali wam drogę, ale iść nią musicie sami! Nie jesteście zwolnieni z własnych poszukiwań, z lektury czy  pracy nad sobą”. Do  rodziców:Zapewniam, że Wasze dzieci mogą liczyć na pomoc w pokonywaniu trudności w trakcie nauki. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć szkołę przyjazną i otwartą. Szkołę, która da wykształcenie i wychowanie na miarę XXI wieku”. Na zakończenie dyrektor skierował słowa  do nauczycieli: „ Po raz kolejny daliście  dowód swoich wysokich kompetencji zawodowych. Wyniki sprawdzianu ósmoklasistów należą do najwyższych w województwie kujawsko-pomorskim. Wkładamy w to wiele pracy , poświęcamy bardzo dużo czasu na przygotowanie uczniów, na realizację dodatkowych zajęć, na samodoskonalenie oraz na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

W nowym roku szkolnym życzę Wam cierpliwości i wytrwałości, skutecznego działania, docenienia wartości pracy nauczycielskiej”.

Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.