24 listopada 2022r. uczniowie klasy 3a i 3b Szkoły Podstawowej w Osięcinach zakończyli dwumiesięczny projekt edukacyjny „Profilaktyka poprzez naukę pływania”. Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływackich oraz rozwijanie sprawności fizycznej. Wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni.  Zachęcenie dzieci do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego, aktywnego stylu życia – wolnego od uzależnień. Projekt został sfinansowany z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach.

    W ramach niniejszego projektu trzecioklasiści uczestniczyli w 20 lekcjach na pływalni „Plusk” w Radziejowie. Pod okiem doświadczonych instruktorów zdobyli i rozwinęli podstawowe umiejętności pływackie. Zajęcia sprawiły dzieciom dużo radości. Nauczyli się także jak bezpiecznie, rozsądnie korzystać z akwenów wodnych. W ramach niniejszego projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych kształtujących umiejętność dokonywania wyborów, asertywności. Nauczyli się zasad zdrowego stylu życia. Ponadto wykonali prace plastyczne nt. „Uzależnienia miażdżą marzenia”. Prace uczniów zostały wyeksponowane na wystawie szkolnej. Na zakończenie projektu uczniowie otrzymali medale pływackie.

A. Domańska, A. Matkowska, A. Wojtkowska