Dnia 7 marca 2024r. uczniowie klasy VIIIa Szkoły Podstawowej
w Osięcinach  udali się, pod opieką nauczycieli: p. Izabeli Kisielewskiej i p. Agnieszki Matkowskiej, na Włocławskie Targi Edukacyjne które odbyły się w Hali Mistrzów.
     Wyjazd był okazją do poznania oferty edukacyjnej wszystkich włocławskich szkół ponadpodstawowych. Zwiedzając stoiska wystawowe  uczniowie rozmawiali z nauczycielami i uczniami, w tym naszymi absolwentami. Dzielili się doświadczeniami. Otrzymali foldery informacyjne, materiały reklamujące szkoły. Tegorocznej imprezie towarzyszyły także pokazy sportowe uczniów zrzeszonych we Włocławskim Szkolnym Związku Sportowym.
     Mamy nadzieję, że udział w Targach Edukacyjnych pomoże ósmoklasistom zaplanować własną karierę zawodową.

Izabela Kisielewska, Agnieszka Matkowska