Kolejny raz  uczniowie klas I Szkoły Podstawowej w Osięcinach uczestniczyli  w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia  Bezpiecznego Puchatka”. W naszej szkole, podobnie jak w latach ubiegłych, koordynatorem programu była Agnieszka Matkowska, która prowadziła zajęcia z dziećmi.

Pierwszoklasiści nauczyli się, jak być bezpiecznym na drodze, w domu, szkole, internecie, a także w relacjach z rówieśnikami. Poznali numery alarmowe oraz  podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.  

Utrwaleniu wiadomości zdobytych w ramach programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” służył udział uczniów w „Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa”. Pierwszoklasiści  wspaniale poradzili sobie z tym zadaniem udowadniając, że wiedza o bezpieczeństwie nie jest im obca.

Na zakończenie szkoła otrzymała certyfikat  „Akademii Bezpiecznego Puchatka”, zaś klasy I pamiątkowe dyplomy.

Agnieszka Matkowska

CERTYFIKAT