9 lutego 2021r., po raz siedemnasty obchodzono na całym świecie  Dzień Bezpiecznego Internetu. Jego celem jest propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa online dzieci i młodzieży, edukowanie rodziców, nauczycieli na temat bezpieczeństwa cyfrowego oraz promocja korzystania z możliwości technologicznych w celach edukacji, komunikacji.

      Od kilku lat, w naszej szkole, a od bieżącego roku szkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Osięcinach, z inicjatywy  p. Agnieszki Matkowskiej i p. Anety Wojtkowskiej, w lutym organizowane są  obchody  Dnia Bezpiecznego Internetu.

     W lutym dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniowie klas I-VIII uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Zajęcia w grupach przedszkolnych zrealizowały wychowawczynie grup, zaś lekcje w klasach I – III przeprowadziły p. Agnieszka Matkowska i p. Aneta Wojtkowska. W związku z trwającą pandemią COVID-19 i nauczaniem zdalnym wychowawcy klas IV – VIII otrzymali od szkolnych organizatorów DBI scenariusze zajęć dotyczących tematu bezpieczeństwa online, które zrealizowali podczas godzin wychowawczych.   

     Internet to medium, które odgrywa istotną rolę w życiu dzieci i młodzieży, a według badań  nie istnieje dla nich granica między światem realnym i wirtualnym. Stąd organizatorki szkolnych obchodów DBI nie zapomniały o rodzicach, których zadaniem jest towarzyszenie dzieciom w poznawaniu technologii cyfrowej oraz uczenie ich o tym, że korzystanie z internetu powinno być oparte na ponadczasowych wartościach: szacunku, odpowiedzialności, uczciwości, życzliwości dla drugiego człowieka.  By wesprzeć rodziców przedszkolaków i uczniów wszystkich klas, w tym zadaniu, otrzymali oni linki do wartościowych artykułów o wpływie ekranów na mózg dzieci, bezpieczeństwie w internecie oraz plakat „Domowe Zasady Ekranowe”.

Agnieszka Matkowska, Aneta Wojtkowska