Wielkanoc to piękne i urokliwe święto, wyjątkowy czas łączący świat przyrody z tradycją ludową oraz obrzędami religijnymi. To czas, gdy nasza przyroda się odradza, a my przy tym nabieramy nowych sił. Wielkanoc niesie ze sobą własne tradycje i obyczaje. A tymczasem my sami staramy się te tradycje kultywować z myślą o kolejnych pokoleniach pamiętając, że ich twórcami są nasi przodkowie. Dlatego na zajęciach w ramach projektu nasi uczniowie gromadzili informacje związane z tradycjami wielkanocnymi, kolorowali pisanki, siali rzeżuchę i owies, wykonywali ozdoby wielkanocne, wyjeżdżali na warsztaty pt. „Wesołe sianko” do BCKiH „Wahadło” w Brześciu Kuj., do Muzeum Historii we Włocławku na zajęcia i warsztaty pt. „Tradycyjnie – kreatywnie na Wielkanoc”. Własnoręcznie wykonywali kartki świąteczne dla rodziców, pisali życzenia. Podjęte działania przybliżyły nasze piękne tradycje i zwyczaje wielkanocne, a wykonane stroiki były ozdobą na wielkanocnych stołach.

Agnieszka Domańska, Aneta Wojtkowska