Rekrutacja do przedszkola 2022/2023

Szanowni Rodzice! Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach, które zostały określone–    w Zarządzeniu Nr 388/2021 Wójta Gminy Osięciny z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych […]