Rekrutacja do klasy pierwszej

Szanowni Rodzice! Rekrutacja do klasy I  na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach, które zostały określone–  w Zarządzeniu Nr 388/2022 Wójta Gminy Osięciny z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych […]