Refundacja obiadów

Zachęcamy do skorzystania z obiadów szkolnych w stołówce Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Osięcinach refundowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej według następujących kryteriów: dochód nieprzekraczający 792 zł. na osobę, trudna sytuacja rodzinna. Wnioski można pobierać w GOPS Osięciny.