DZIEŃ SŁOMKI

Dzień Słomki do Picia – to świetna okazja do rozwijania umiejętności klasyfikowania i przeliczania; utrwalania kształtu i nazw figur geometrycznych; zabaw konstrukcyjnych; ćwiczeń rozwijających spostrzegawczość, sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową oraz prawidłowy tor oddechowych