29 listopada 2022r. w Szkole Podstawowej w Osięcinach odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy „Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka”. Uczestniczyło w nim 9 uczniów klas VIII. Celami konkursu była  popularyzacja problematyki praw człowieka i dziecka wśród młodzieży.  Pogłębienie wiedzy na temat świadomości państwowej, społecznej i prawnej młodzieży. Kształtowanie szacunku dla praw człowieka oraz uwrażliwienie na sytuacje ich łamania. Konkurs zorganizowały: p. Barbara Rosińska, p. Joanna Tumińska, p. Agnieszka Matkowska.

     Do konkursu zgłosiło się 9 uczniów klas VIII, których  oceniała komisja konkursowa w składzie:
– Wicedyrektor szkoły p. Andrzej Rosiński- przewodniczący
– p. Joanna Tumińska – członek komisji
–  p. Agnieszka Matkowska – członek komisji
Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się wiedzą dotyczącą praw człowieka i dziecka oraz organizacji zajmujących się tym zagadnieniem. Każdy z uczniów odpowiadał na 10 pytań. Na zakończenie jury ogłosiło wyniki konkursu, przy czym dwie uczennice zajęły I miejsce:
– I miejsce – Natalia Waszak (kl. VIIIa), Weronika Grzegórska (kl. VIIIb)
– II miejsce – Amelia Puszkiewicz (kl. VIIIa)
– III miejsce – Julia Dębowa (kl. VIIIc)
Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy, drobne nagrody, punkty z zachowania zaś pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.

Barbara Rosińska, Joanna Tumińska, Agnieszka Matkowska