8 grudnia 2023r. w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Osięcinach odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy „Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka”. Uczestniczyły w nim 3 osobowe drużyny uczniów klas IV. Celami konkursu była popularyzacja problematyki praw człowieka i dziecka. Kształtowanie szacunku dla praw człowieka oraz uwrażliwienie na sytuacje ich łamania. Konkurs zorganizowały: p. Barbara Rosińska, p. Agnieszka Matkowska.
Drużyny oceniała komisja konkursowa w składzie: p. Małgorzata Hejman, p. Emilia Lewandowska, p. Irena Zakrzewska.
Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się wiedzą dotyczącą praw człowieka i dziecka. Rozwiązywali rebusy, zagadki, układali puzzle, kolorowali obrazki. Na zakończenie jury ogłosiło wyniki:

– I miejsce – klasa 4b (w składzie: Oliwia Drążek, Filip Opłatkowski, Michał Wróblewski)

– II miejsce – klasa 4a ( w składzie: Alicja Jabłońska, Mateusz Kłonowski, Szymon Nadolski

– III miejsce – klasa 4c (w składzie: Anna Bartczak, Bartosz Łyczak, Alan Wróblewski).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, drobne nagrody, punkty
z zachowania.

Agnieszka Matkowska, Barbara Rosińska