Październik jest miesiącem Patrona naszej szkoły – mjr. Henryka Sucharskiego. Z tej okazji co roku biblioteka szkolna organizuje konkurs sprawdzający wiedzę o patronie.
Konkurs odbył się 2 października w czytelni. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich klas ósmych, których zadaniem było udzielenie odpowiedzi na 13 pytań. Po sprawdzeniu prac i podsumowaniu zdobytych punktów, komisja w składzie: p. Barbara Rosińska i p. Małgorzata Hejman przyznała:
I miejsce – Amelii Ochocińskiej z klasy  8b;
II miejsce – Dominice Opasik z klasy 8a;
III miejsce – Wiktorowi Kantorowskiemu z klasy 8b.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy:
Irena Zakrzewska
Zofia Polaszek