13 grudnia 2021r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski ,,Pana Tadeusza’’ Adama Mickiewicza dla klas ósmych, który wpisał się w kulturalną i edukacyjną listę szkolnych wydarzeń. Celem konkursu była promocja dziedzictwa kulturowego, jakim jest epopeja narodowa Adama Mickiewicza, jak również kształtowanie kultury żywego słowa, umiejętności retorycznych niezbędnych w wystąpieniach publicznych oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.

Przedsięwzięcie było jednym z wielu działań w ramach projektu ,, Wielcy Polacy. Adam Mickiewicz’’ realizowanego przez klasę 8a i 8c.

Spośród 11 uczestników reprezentujących 6 klas ósmych  komisja konkursowa w składzie p. Zofia Polaszek i  p. Irena Zakrzewska wyłoniła troje laureatów:

I miejsce: Małgorzata Olczak, kl.8f

II miejsce: Hanna Kotas, kl.8c

III miejsce: Damian Dębowski, kl. 8e

Gratuluję!

Koordynator projektu: Anna Jezierska