25 listopada 2021 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Osięcinach odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „Moja Rodzina” dla klas 0-3.

Celem konkursu była przede wszystkim prezentacja wierszy o tematyce rodzinnej, rozwijanie zdolności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, dostrzeganie humoru w utworach poetyckich, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, popularyzację konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Ocenie podlegał:
-dobór tekstu i opanowanie pamięciowe,
-interpretacja wybranego utworu,
 -wyrazistość, poprawność wymowy.

Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności, nad którymi pilnie pracowali w ostatnim czasie. Komisja w składzie p. Anna Jezierska, p. Agnieszka Matkowska, p. Irena Zakrzewska wyłoniła następujących laureatów:

W kategorii klas 0:

1 miejsce – Oliwia Kacprzak (grupa „Liski”)

2 miejsce – Oskar Waśkiewicz (grupa „Sówki”)

3 miejsce – Amelia Lewandowska (grupa „Sówki”)

W kategorii klas I:

1 miejsce – Jędrzej Rawski (kl. 1c)

2 miejsce – Maria Maciejewska (kl. 1b)

3 miejsce – Jakub Chłodziński (kl. 1c)

W kategorii klas II:

1 miejsce – Klaudia Nowosielska (kl. 2c)

2 miejsce – Nadia Bączkiewicz (kl. 2a)

3 miejsce – Anna Dybowska (kl. 2c)

W kategorii klas III:

1 miejsce – Natalia Mikołajczyk (kl. 3a)

2 miejsce – Dawid Łodygowski (kl. 3b)

3 miejsce – Lena Maciejewska (kl. 3a)

Uczniowie ci otrzymali nagrody książkowe  od Rady Rodziców, a każdy z uczestników konkursu dyplom i słodki upominek. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom składamy gratulacje, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy za rok.

            Organizatorzy:
A. Domańska, K. Simińska, A. Wojtkowska,  Z. Polaszek