Dnia 25 października 2022 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej w Osięcinach odbył się XIX Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla ucz. kl. II i III. Głównym celem konkursu było rozwijanie i utrwalanie potrzeb, nawyków czytelniczych oraz kształcenie umiejętności pięknego czytania. Każdą klasę mogło reprezentować 2 uczniów, wybranych drogą eliminacji klasowych. Wszyscy przedstawiciele  kl. III otrzymali równocześnie jednakowy fragment tekstu pt. ,,120 Przygód Koziołka Matołka” i przygotowywali  się w ciągu 10 minut do jego prezentacji. Następnie zgodnie z ustaloną w drodze losowania kolejnością prezentowali piękne czytanie tekstu przed komisją. W wyżej opisany sposób odbywało się również przygotowanie  i prezentacja uczniów kl. II. Oceny umiejętności czytelniczych uczniów dokonywała komisja w składzie: p. Ewa Martwicka, p. Sławomira Piernik i p. Agnieszka Matkowska. Kryteria oceny czytania obejmowały: poprawność, płynność, tempo, intonację oraz wyrazistość.

 Laureatami konkursu zostali:

 *w kategorii klas drugich

 I m. Ciemny Kacper (klasa 2a)

II m. Włodarska Alicja (klasa 2b), Głuchowicz Zuzanna (klasa 2c)

III m. Urbański Jacek  (klasa 2a)

 *w kategorii klas trzecich

 I m. Kruszyńska Kinga (klasa 3c)

 II m. Jabłońska Alicja (klasa 3a)

 III m. Konopińska  Maria (klasa 3a)

       Uroczyste ogłoszenie wyników  oraz wręczenie nagród i dyplomów odbyło się po zakończonym  konkursie. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorki:

Katarzyna Simińska, Zofia Polaszek, Sylwia Dębowa, Irena Zakrzewska