Jedną z kompetencji kluczowych współczesnej szkoły jest porozumiewanie się w języku ojczystym. Jest  to umiejętność, która pozwala wyrażać swoje myśli, uczucia i opisywać zdarzenia, utrzymywać kontakty z innymi ludźmi na polu nauki, pracy, w domu i w szkole oraz w czasie wolnym. Polega m.in. na czytaniu i słuchaniu ze zrozumieniem, wyrażaniu się w sposób precyzyjny i zwięzły. Mając na uwadze rozwój kompetencji porozumiewania się od najmłodszych lat życia zorganizowałyśmy dla uczniów klas 1-2 językowy konkurs -Szkolny Konkurs Logopedyczny pod hasłem„Łamańce językowe”. Przyświecały mu główne cele:

– rozwijanie twórczej aktywności słownej, wzbogacanie zasobu słownictwa,

– utrwalanie poprawnej mowy od strony artykulacyjnej, fonetycznej i leksykalnej,

– usprawnianie artykulatorów i toru oddechowego,

– doskonalenie umiejętności głośnego czytania oraz czytania ze zrozumieniem ,

– przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji podczas gier i zabaw.

Konkurs przebiegał w formie zabawy, bowiem odgrywa ona niezwykle ważną rolę w życiu i rozwoju dziecka, jest swoistą działalnością rozwijającą jego aktywność twórczą. Wspólna zabawa to również najlepszy czas, w którym świadomie możemy stymulować sprawność językową dziecka.

Konkurs przygotowano dla uczniów klas pierwszych i drugich, rywalizowały ze sobą trzyosobowe drużyny: czerwona, niebieska, żółta, zielona i pomarańczowa. Drużyny wyłoniono drogą losowania spośród dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną. Zadania konkursowe polegały na rozwiązaniu zagadek słowno-obrazkowych, rozwiązaniu krzyżówek, układaniu zdań z wylosowanymi obrazkami, naśladowaniu odgłosów zwierząt i pojazdów, rymowaniu i recytowaniu z pamięci krótkich dwuwersowych rymowanek słownych oraz dmuchaniu balonów na czas. Zadania podobały się dzieciom, były dla nich dużą przyjemnością, dostarczyły wielu pozytywnych wrażeń.

Komisja w składzie: p. Ewa Martwicka (Vice-dyrektor ZSP w Osięcinach), p. Zofia Polaszek (bibliotekarz biblioteki szkolnej ZSP w Osięcinach), p. Agnieszka Matkowska (pedagog ZSP w Osięcinach), czuwała nad sprawnym przebiegiem rozgrywek i wyłoniła zwycięzców.

Oto wyniki naszego konkursu:

– pierwsze miejsce zajęła drużyna czerwona z klasy 2B w składzie: Natalia Kazimierczak, Magdalena Rosińska, Jan Czyżewski.

– drugie miejsce- drużyna niebieska z klasy 1C w składzie:  Kinga Kruszyńska, Szymon Nowak, Szymon Siekacz,

– trzecie miejsce – drużyna zielona z klasy 2A w składzie: Maja Osińska, Jan Jasiński, Michał Włodarski, 

– wyróżnienie – drużyna pomarańczowa z klasy 1B w składzie: Alicja Mantyk,  Oliwia Drążek, Kamil Sateja,

– wyróżnienie – drużyna żółta z klasy 1A w składzie: Szymon Nadolski, Igor Mosakowski, Dominik Olszewski, 

Zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody: książki, piłeczki relaksacyjne, długopisy i słodycze. Pragniemy podziękować Radzie Rodziców, która ufundowała książki.

Organizatorzy: Logopeda- Aleksandra Siarkowska, Bibliotekarka- Irena Zakrzewska