W dniu 14 marca 2022r. w naszej szkole odbyła się kolejna VII edycja Szkolnego Konkursu Logopedycznego „Łamańce językowe”. Konkursowi temu przyświecały cele: – wzbogacanie słownictwa czynnego dziecka,

– utrwalenie poprawnej mowy w zakresie strony artykulacyjnej, fonetycznej i leksykalnej,

– rozwijanie twórczej aktywności słownej,

– doskonalenie umiejętności zdrowej rywalizacji oraz pracy w grupie.

Konkurs przebiegał w formie zabaw i quizów, były to rozgrywki trzyosobowych drużyn: niebieskiej, czerwonej, żółtej, zielonej i pomarańczowej. Rywalizowały ze sobą dzieci z grup „0” 6-latków, z klas 1,2,3, dzieci uczęszczające na terapię logopedyczną. Wykonywały kolejne zadania konkursowe: rozwiązywały zagadki słowno-obrazkowe, rozwiązywały krzyżówki, dobierały wyrazy rymujące się, głoskowały i przeliczały głoski w wyrazach, rymowały z pamięci krótkie rymowanki słowne. Emocjonującą konkurencją okazało się dmuchanie balonów na czas i przenoszenie elementów obrazka za pomocą słomki. Dzieciom towarzyszył uśmiech na twarzy i dobry humor.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: p. Ewa Martwicka, p. Sławomira Piernik, p. Zofia Polaszek, p. Agnieszka Matkowska.

Oto wyniki rozgrywek:

W kategorii klas zerowych i pierwszych:

I miejsce: „Mistrzem logopedii” została drużyna niebieska z klasy 1Bw składzie:Hanna Grudzień, Franciszek Krulikowski, Franciszek Patyk,

II miejsce: drużyna pomarańczowa z klasy 1A w składzie: Gabriela Ignaczak, Kacper Ciemny, Filip Kołodziejczyk,

III miejsce: drużyna czerwona z grupy „0” „Sówki” w składzie: Julia Gawrońska, Liliana Stolarska, Natalia Kubicka.

W kategorii klas drugich i trzecich:

I miejsce: „Mistrzem logopedii” została drużyna zielona z klasy 2B w składzie: Oliwia Drążek, Hubert Gralewski, Kamil Sateja, 

II miejsce: drużyna żółta z klasy 3A w składzie: Maja Osińska, Filip Skwarczyński, Jan Jasiński,

III miejsce: drużyna czerwona z klasy 2A: Igor Mosakowski, Jan Wójcik, Dominik Olszewski.

Każda drużyna otrzymała dyplom, a wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami i słodyczami.

Aleksandra Siarkowska
Elżbieta Czapska
Irena Zakrzewska