W dniu 24 marca 2021r. w naszej szkole odbyła się kolejna VI edycja Szkolnego Konkursu Logopedycznego pt. „Łamańce językowe”. Konkursowi temu przyświecają cele: – wzbogacanie słownictwa czynnego dziecka,
– utrwalenie poprawnej mowy w zakresie strony artykulacyjnej, fonetycznej i leksykalnej,
– rozwijanie twórczej aktywności słownej,
– doskonalenie umiejętności zdrowej rywalizacji oraz pracy w grupie.

Konkurs przebiegał w formie zabaw i quizów, były to rozgrywki czteroosobowych drużyn: niebieskich, czerwonych, żółtych i zielonych. Rywalizowały ze sobą dzieci z grup 6-latków uczęszczające na terapię logopedyczną. Dzieci wykonywały różnorodne zadania: rozwiązywały zagadki słowno-obrazkowe, dobierały wyrazy rymujące się, głoskowały, przeliczały głoski w wyrazach, rymowały – powtarzały z pamięci rymowanki słowne. Emocjonującą konkurencją okazało się dmuchanie balonów na czas. Wszystkim dzieciom dopisywały dobre humory.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja: p. Ewa Martwicka, p. Agnieszka Matkowska i studentka logopedii – Daria Wypyszewska.

Oto wyniki rozgrywek:
I miejsce: „Mistrzem logopedii” została drużyna czerwona w składzie: Hania Grudzień, Paulina Przybysz, Zuzia Kornacka, Natalia Spychalska.
II miejsce:  „Vice-mistrzem  logopedii” została drużyna zielona: Małgosia Duwe, Marcin Ptaszyński, Franek Patyk, Bartek Rabant.
Każdy z uczestników został nagrodzony upominkiem i słodyczami.

Organizatorzy: Logopeda – Aleksandra Siarkowska i Irena Zakrzewska