„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Nasza społeczność szkolna wzięła udział w tej akcji. Realizowaliśmy  różnorodne działania upamiętniające…..

        W dniu dzisiejszym Nasza placówka włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki – ,, Szkoła Pamięta”, która upamiętnia istotne wydarzenia z historii Naszego kraju.

          W szkole, jak i przedszkolu,  w tym dniu podjęto szereg działań, które miały być lekcją  patriotyzmu i historii dla dzieci i młodzieży. Realizując zadania stworzono gazetkę poświęconą postaciom ważnym dla historii oraz lokalnym bohaterom. Na zajęciach dzieci i młodzież wykonywały prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych. Dzięki podjętym działaniom dzieci i uczniowie przyswoiły wiedzę na temat patriotyzmu, utrwaliły symbole narodowe, które są istotnym elementem  kształtowania u dzieci  i młodzieży obrazu Ojczyzny. 

            Ważnym akcentem podjętych działań, było wyjście  i  odwiedzenie miejsc związanych z historią Naszej miejscowości. W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych w sposób szczególny uczczono pamięć Tych, którzy  ,, odeszli” i zapisali się w lokalnej i narodowej historii. Uporządkowane zostały lokalne miejsca pamięci oraz bezimienne i opuszczone groby. Dzieci i młodzież szkolna zapaliły znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami lokalnej historii.  

            Dzięki tym działaniom przedszkolaki oraz uczniowie mogli wyrazić swój szacunek dla wszystkich  którzy  ,,odeszli” I zapisali się na kartach historii. 

                                “Życie przemija, pamięć pozostaje”.                                                                                                 Sz. Kropaczewski 

Dnia 28 października 2022 r. 23 uczniów należących do koła wolontariuszy i bibliotecznego odwiedziło Cmentarz Parafialny w Osięcinach w celu uporządkowania bezimiennych i opuszczonych grobów. Uczniowie zapalili również symboliczny znicz na Grobie Nieznanego Żołnierza,  pomnikach zasłużonych dla gminy Osięciny: członka  NSZZ Solidarność Antoniego Szymkowskiego, księży sprawujących posługę w parafii Osięciny, sarkofagu polskiego ułana, Podpułkownika Tomasza Zielińskiego. Odwiedziliśmy również pomnik Błogosławionych Męczenników – ks. proboszcza Wincentego Matuszewskiego i ks. prefekta Józefa Kurzawy, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani na naszym terenie. Poprzez te działania chcemy zwrócić uwagę na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu.