„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Nasza społeczność szkolna wzięła udział w tej akcji. Realizowaliśmy  różnorodne działania upamiętniające…..

Działania w klasach 1-3:

  • Wspólne oglądanie bajki edukacyjnej dla dzieci pt.: „Karolek i Dzień Wszystkich Świętych”
  • Wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tego szczególnego dnia
  • Rozmowa na temat lokalnych miejsc pamięci w Osięcinach
  • Spacer połączony z odwiedzinami takich miejsc jak: kościół, pomnik księży męczenników, cmentarz parafialny i grób żołnierzy . Zapalenie zniczy i postawienie kwiatów.
  • Wspólne przygotowanie gazetki
  • Specjalny biało-czerwony strój
  • Słuchanie pieśni patriotycznych: „Piechota”.„Serce w plecaku”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Hej, hej ułani”, „Hej chłopcy, bagnet na broń”
  • Wspólne odśpiewanie piosenki pt.: Jesteśmy Polką i Polakiem”
  • Światełko dla pamięci. Zapalenie symbolicznych lampioników.

W ramach akcji klasa 8e SP w Osięcinach wykonała gazetkę ścienną z postaciami historycznymi . Tytuł gazetki „Pamiętamy”. Uczniowie klas ósmych rozwiązywali quiz “Kim jest postać na gazetce  i czym się zasłużyła dla Polski  i Polaków”.

Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Osięcinach przyłączyli się
do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Ma ona na celu upamiętnienie ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych oraz dzielenie się w mediach społecznościowych informacjami o zrealizowanych przedsięwzięciach. Jednym z nich był udział w akcji „BohaterOn włącz historię”.
W jej ramach wykonano wystawę upamiętniającą Powstańców Warszawskich. Każda z klas 4 – 8, wraz z wychowawcami, wykonała również kartki lub laurki, które następnie zostaną wysłane do Powstańców.

Dnia 28 października 2021 r. 31 uczniów należących do koła wolontariuszy i bibliotecznego odwiedziło cmentarz parafialny w Osięcinach w celu uporządkowania bezimiennych i opuszczonych grobów. Uczniowie zapalili również symboliczny znicz na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na pomnikach zasłużonych dla gminy Osięciny: członka NSZZ Solidarność Antoniego Szymkowskiego, księży sprawujących posługę w parafii Osięciny i sarkofagu polskiego ułana, Podpułkownika Tomasza Zielińskiego. Poprzez te działania chcemy zwrócić uwagę na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią regionu.