Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny to także Święto Poezji, która uwrażliwia i pozwala zrozumieć to, co zostało napisane „między wierszami”. Światowy Dzień Poezji ustanowiony z inicjatywy UNESCO w 1999 roku jest dniem promocji czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. Z tej okazji, w bibliotece naszej szkoły klasy drugie miały okazję wziąć udział w nietypowych zajęciach prowadzonych przez lokalną, poetkę i malarkę – panią Ewę Chrząszcz – Raniszewską. W trakcie zajęć warsztatowych dzieci miały okazję poznać technikę tworzenia tekstów poetyckich i razem z panią Ewą stworzyły dwa utwory wierszowane. Oto wynik wspólnej pracy:

Wiosny czas

Patrzy Filip na podwórze.

Po bałwanie trzy kałuże.

Dwa węgielki z marchwi nos – a to los.

Zaćwierkała mu sikora.

Na bałwana już nie pora.

Nadszedł wiosny czas, więc w zielone graj.

Wiosna

Nadszedł kwiecień cały w pąkach.

Z nim jaskółka i biedronka

oraz bocian długoszyi,

bo to wiosna moi mili.

Zofia Polaszek, Katarzyna Simińska, Agnieszka Trzeciak, Anna Musiał