“Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serca wzruszeniem;
miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru (…
)
K. Makuszyński

23 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto to zostało ustanowione w 1995 roku przez UNESCO i ma na celu promowanie czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.
W Polsce na szeroką skalę dzień książki obchodzony jest od 2008, kiedy to stowarzyszenia bibliotekarzy, księgarzy i wydawców powołały komitet organizacyjny ogólnopolskich obchodów tego święta. Od tamtej pory 23 kwietnia w księgarniach rozdawane są róże, odczytywana jest legenda związana ze świętem oraz udzielane są atrakcyjne rabaty.
Ponieważ Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to największe święto czytelników obchodzone na całym świecie, biblioteka szkolna przygotowała dla uczniów wystawki, konkursy i zabawy z książką, koło fortuny, dzięki którym wspólnie je uczciliśmy. Promocja czytelnictwa i pokazywanie uczniom, że książki i czytanie mogą być pasjonujące, to zasadnicze cele naszych działań.

Irena Zakrzewska, Zofia Polaszek