Świat wokół nas jest bogaty w barwy. Posługując się barwą można przekazać swoje odczucia, wpłynąć na nastrój, wprowadzić w zadumę, wyzwolić wesołość, wprawić w odświętny nastrój. Barwą posługują sie artyści i nasi uczniowie stali się takimi artystami. Na lekcji informatyki uczniowie klasy Ia i Ib poznali różne narzędzia programu graficznego Paint. Swoje umiejętności wykorzystali tworząc piękne prace. Wszyscy uczniowie twórczo i kreatywnie podeszli do pracy, czego dowodem są poniższe prace.

Wychowawczynie