Dnia 21 października 2021r. odbył się w Szkole Podstawowej w Osięcinach   XVIII Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla ucz. kl. II i III.

Głównym celem konkursu było rozwijanie i utrwalanie potrzeb, nawyków czytelniczych oraz kształcenie umiejętności pięknego czytania. 

 Każdą klasę reprezentowało  3 uczniów, wybranych na drodze eliminacji klasowych.

Wszyscy uczniowie kl. II otrzymali równocześnie tekst pt. ,,Podanie o Lechu” i przygotowywali  się w ciągu 10 minut do jego prezentacji. Następnie zgodnie z ustaloną w drodze losowania kolejnością uczniowie wchodzili do czytelni, w której znajdowała  się komisja i indywidualnie prezentowali piękne czytanie tekstu.

W wyżej opisany sposób odbywało się również przygotowanie i prezentacja uczniów kl. III, którzy otrzymali tekst pt. „Podanie o Popielu”.

Nad przebiegiem konkursu czuwały jego organizatorki, a oceny umiejętności czytelniczych uczniów dokonywała komisja w składzie: Sławomira Pietrzak, Agnieszka Matkowska i Irena Zakrzewska. Kryteria oceny czytania obejmowały: poprawność, płynność i tempo, intonację oraz wyrazistość.

     Laureatami konkursu zostali:

               *w kategorii klas trzecich

I miejsce – Stanisław Gajewski (kl. III a),

II miejsce –  Natalia Mikołajczyk (kl.III a)

III miejsce – Dawid Łodygowski (kl. III b)

                *w kategorii klas drugich

I miejsce – Alicja Jabłońska (kl. II a)    

II miejsce – Michał Gumiński (kl. II b)

III miejsce – Maria Konopińska ( kl. II a)

   Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród  odbyło się po zakończonym  konkursie  w bibliotece szkolnej

Organizatorki:

Zofia Polaszek
Katarzyna Simińska
Irena Zakrzewska