Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów jest bardzo ważne, gdyż kontakt z lekturą ma ogromny wpływ na rozwój intelektualny i psychiczny człowieka. Stąd pomysł na realizację projektu edukacyjnego pt.: „Wkręceni w czytanie”, który był realizowany w okresie od 28 marca do 31 maja 2022 r. W projekcie wzięły udział uczennice należące do kół bibliotecznych. Cel, który przyświecał  realizacji zaplanowanych zadań, to wyrabianie w uczniach nawyku systematycznego czytania, propagowanie czytelnictwa i zachęcanie do sięgania po dzieła literatury.

W ramach projektu grupa projektowa wykonała następujące: 
Obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci (1 – 5.04.2022 r.)
Z tej okazji odbyły się liczne spotkania dla najmłodszych, którym towarzyszyły zabawy
i zadania czytelnicze, wspólne rozwiązywanie zagadek,  krzyżówek, głośne czytanie bajek i odgrywanie ról, kręcenie „zagadkowa karuzelą”, oglądanie teatrzyku pt. ”Brzydkie kaczątko”. W klasach 4-8 przeprowadzony został plebiscyt na ulubioną książkę
z dzieciństwa. Każdy uczeń mógł podać swoją propozycję. Po zsumowaniu wyników głosowania, udało się stworzyć listę dziesięciu ulubionych książek.
„Książkowe schody” (4.04.2022r.)
W ramach popularyzacji czytelnictwa szkolne schody i drzwi do klas zostały ozdobione wartościowymi sentencjami na temat książek i czytania. Barwne napisy, umieszczone przez uczestników projektu,  budziły zainteresowanie i nakłaniały do refleksji. Ten prosty pomysł na wzmocnienie obecności biblioteki szkolnej w przestrzeni szkoły przyniósł oczekiwane rezultaty w postaci większego zainteresowania książką.
„Przerwy z książką” (kwiecień – maj 2022 r.)
Kolejnym punktem w realizacji projektu było czytanie fragmentów książek Marii Konopnickiej podczas przerw śródlekcyjnych. W każdą środę, uczestniczki projektu, czytały zgromadzonym w czytelni uczniom utwory tej popularnej polskiej pisarki. Celem zorganizowanych spotkań  i myślą przewodnią było przekonanie uczniów, że przerwa w szkole nie musi być nudna, a spędzanie czasu wolnego z książką niesie same korzyści. 
Konkurs Pięknego czytania dla klas IV – VI, VII – VIII (22.04.2022 r.)
22 kwietnia 2022 roku w bibliotece szkolnej odbyła się dziewiąta edycja Konkursu Pięknego Czytania pod  hasłem: “Czytam, bo lubię i tym się chlubię!”, przeznaczonego dla uczniów klas IV – VI i VII – VIII.
Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (22-27.04.2022 r.)
W ramach obchodów zorganizowano wiele działań, które nie tylko pomogły uczcić to święto, ale i dobrze się bawić w towarzystwie książek. Niezmiennie bardzo dużą popularnością cieszyło się „Biblioteczne Koło Fortuny” z pytaniami dotyczącymi książek, pisarzy, biblioteki. Chętni uczniowie wzięli udział w „Afiszowym Konkursie Czytelniczym”. Odbył się również „Konkurs dla prawdziwego bystrzaka”, który polegał na oszacowaniu ilości stron książki  zabezpieczonej łańcuchem i zamkniętej na kłódkę. Na miłośników fotografowania czekała fotobudka. Przeprowadzono zajęcia na temat przestrzegania praw autorskich.
Wyjście do Biblioteki Publicznej z okazji Dnia Bibliotekarza (9.05.2022 r.)
Z tej okazji uczestniczki projektu udały się do bibliotekarek z Gminnej Biblioteki Publicznej, by złożyć życzenia radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, miłych i świadomych czytelników, niegasnącego entuzjazmu oraz mnóstwa kreatywnych przedsięwzięć.
Obchody Tygodnia Bibliotek  (8-15.05.2022 r.)
Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek odbywała się pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”. Z tej okazji przygotowano tablice informujące o święcie, konkurs polegający na układaniu kart bibliotecznych na czas oraz dano możliwość uczniom, by wypowiedzieli się na specjalnym plakacie, czym jest dla nich biblioteka. Obchody Tygodnia Bibliotek mają na celu promocję czytelnictwa. podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i  edukacji.
Spotkanie z p. Piotrem Kowalczykiem (17.05. 2022 r.)
Dzięki współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną odbyło się spotkanie autorskie
z polskim podróżnikiem, reportażystą Piotrem Kowalczykiem, który  opowiadał o swoim pobycie na kontynencie afrykańskim.
Rok 2022 – rokiem Marii Konopnickiej
13 maja 2022r. miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu czytelniczo – plastycznego, którego celem było promowanie czytelnictwa i upowszechnianie wśród dzieci utworów Marii Konopnickiej. Wszystkie prace można było podziwiać na wystawie, której uroczyste otwarcie nastąpiło 23 maja 2022 r. podczas obchodów 180. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej. Tego dnia odbył się również apel poświęcony życiu i twórczości literackiej tej znanej polskiej poetki.
„Z książką przez epoki – pokaz mody książkowej”  (31.05. 2022 r.)
Zwieńczeniem projektu był nietypowy pokaz mody książkowej, ukazujący historię książki na przestrzeni wieków. Celem przedstawienia było zachęcenie uczniów do czytania oraz  promocja książki i biblioteki. 

31 maja 2022 r. dokonano podsumowania i ewaluacji realizowanego projektu. Uczniowie pozytywnie ocenili projekt, który okazał się ciekawą formą zachęcającą  do sięgania po książkę. Wymiernym efektem projektu jest zwiększona ilość wypożyczeń w bibliotece. Pracując metodą projektu uczniowie rozwinęli kluczowe umiejętności:
– skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach;
– współpracę w zespole;
– twórcze rozwiązywanie problemów;
– łączenie elementów wiedzy z różnych przedmiotów;
– poszukiwanie, porządkowanie i przetwarzanie informacji;
– dokonywanie samooceny;
– prezentowanie efektów swojej pracy.

Opiekunowie projektu:
Zofia Polaszek
Irena Zakrzewska