Projekt edukacyjny realizowany był od 22 do 26 listopada 2021 r. pod opieką A. Trzeciak, A. Musiał i Z. Polaszek Jego głównym złożeniem było rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą, kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek i książek oraz zapoznanie się z historią powstania pluszowej zabawki. Podczas realizacji projektu stworzone zostały  sytuacje edukacyjne służące aktywizowaniu dzieci, rozwijano ich zdolności manualne i artystyczne.  W ramach projektu uczniowie zapoznali się z lekturą Joanny Porazińskiej „Pamiętnik Czarnego Noska” i nauczyły piosenki „O kochaniu misia”.  W czasie zajęć w szkolnej bibliotece programowali i kodowali wykorzystując mówiącego robota misia DOC oraz plansze do kodowania na dywanie . Założono klasowe kąciki „Kraina misiów”. Przeprowadzono konkurs plastyczny na plakat przedstawiający literacką postać misia( Kubusia Puchatka, Misia Uszatka, Misia Colargola, Misia Yogi, Misia Paddingtona).   Z wykonanych prac plastycznych powstała na korytarzu szkolnym wystawa pt.„Bohater z książki Miś”. Nie brakowało pomysłowości i kreatywności podczas składania i kolorowania przestrzennych puzzli z misiem. Dzieci rozwiązywały zagadki o misiach , oglądały filmy, układały rymowanki, grały w gry i codziennie słuchały przygód o  innym  misiu. Na korytarzu szkolnym  wykonano gazetkę  „Najpopularniejsze misie”, która przybliżyła wszystkim historię powstania  tytułowego bohatera. Uczniowie angażowali się bardzo w  zajęcia z udziałem pluszowych misiów oraz  zabawy ruchowe ( m.in.  z chustą animacyją KLANZA) i „Stary niedźwiedź mocno śpi”. Wszystkie zadania zostały wykonane starannie i terminowo dając wszystkim wiele satysfakcji.

Opiekunowie projektu A. Trzeciak, A. Musiał,  Z. Polaszek