Nasze przedszkole po raz pierwszy wzięło  udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” autorstwa Anety Konefał.
Celem głównym projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą głównie na podstawie publikacji wydawanych i sprzedawanych przez Grupę MAC S.A.
       Chodziło o to, aby:
a) zachęcić dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomić im rolę czytelnictwa w życiu dziecka, wyrobić właściwe nawyki czytelnicze
b) stworzyć warunki do różnorodnej aktywności dzieci
c) wprowadzić dziecko w świat literatury
d) rozbudzić zaciekawienie książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną
e) przekazać za pośrednictwem literatury wartości moralne
f) propagować prawa dziecka
g) wykształcić u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego
h) rozwinąć samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci
j)ukształtować postawy  patriotyczne u dzieci
k) włączyć  w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

        Projekt rozpoczęliśmy  13.09.2021 r. a zakończyliśmy  31.05.2022 r. Uczestnikami tego projektu były dzieci 6 letnie z dwóch grup ,,Liski” oraz ,, Sówki”  Koordynatorami tego projektu czytelniczego były panie: Zofia Polaszek  – nauczyciel biblioteki , Irena Zakrzewska – nauczyciel biblioteki oraz Ewa Martwicka nauczyciel wychowania przedszkolnego.

   Z wytrwałością realizowaliśmy kolejne moduły a wszystkim tym działaniom towarzyszyły dwa małe misie: Kruszynka oraz  Fredzio.
Moduł I. Czytamy razem z Małym Misiem, który miał zachęcić  rodziców do czytania dzieciom  Polegał na tym, że każdego dnia miś Kruszynka wędrował do domu naszych ,,Lisków”  i słuchał utworu wybranego przez dziecko. Podobnie miś Fredzio wędrował do domów  ,,Sówek”  i słuchał. Zadaniem dzieci było po wysłuchaniu utworu wykonać rysunek do kroniki . W bibliotece również  podczas słuchania wybranych utworów stworzyliśmy zakładki do naszych ulubionych książek.
Moduł II. Kodujemy razem z Małym Misiem.  W ramach realizacji powyższego modułu nasze Liski i Sówki zorganizowały Dzień Kodowania. Razem z Małym Misiem rozwiązywały sudoku, układały misiowe rytmy oraz kodowały misia.
Moduł III. .Opowiem Wam o Polsce Razem z Misiem Realizacji tego modułu towarzyszyło wspomaganie wychowawczej roli rodziny; wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro i kształtowanie właściwych postaw szlachetności.  Cudowne było wspólne odśpiewanie hymnu i kodowanie konturów Polski. Stworzyliśmy również grę planszową  dzięki której jeszcze więcej wiemy o naszej Ojczyźnie.
Moduł IV. Misiowe recepty na pozytywne myślenie Razem z Misiem. W tym celu wybraliśmy się do Krainy Optymizmu naszym magicznym pojazdem napędzanym księżycowym pyłem.  W krainie tej znaleźliśmy receptę na radość. Lubimy się tak  bawić i cieszyć ze wspólnie spędzonego czasu.
Moduł V. Bajarz misiowy Razem z Misiem. Słuchaliśmy ciekawej historii  pt.. Chichotkowe  wzgórze”, następnie  sami wymyśliliśmy  własne bardzo dobre  zakończenie Zdołaliśmy je także  zilustrować a potem opowiedzieć swoim kolegom. Każde było inne i bardzo ciekawe .
Udało się nam zrealizować wyznaczone zadania, zdobyliśmy doświadczenie i certyfikat  wzorowej placówki .
To była wspaniała przygoda z Małym Misiem…. Nie ostatnia.
Martwicka Ewa
Polaszek Zofia
Zakrzewska Irena