W listopadzie i grudniu 2022 r. w klasach 6a i 6b realizowany był projekt edukacyjny pod hasłem ,,Polska – Ojczyzna nasza’’.
Cele :  zapoznawanie z historią, tradycją, kulturą naszego kraju,  propagowanie idei patriotyzmu i kształtowanie tożsamości narodowej, poszerzenie dotychczasowej wiedzy dzieci oraz  poczucie dumy  z bycia Polakiem. 
W ramach przedsięwzięcia podejmowane były różnorodne działania.
Uczniowie, korzystając z różnych źródeł informacji, zapoznali się z  historią Polski. Bardzo  oczekiwanym działaniem w projekcie było wykonanie osi czasu przedstawiającej ważne daty i wydarzenia z przeszłości naszej Ojczyzny. Uczestnicy projektu zredagowali również życzenia dla Polski. W czasie spaceru ulicami Osięcin poznali historię swojej miejscowości oraz miejsca upamiętniające ważne wydarzenia  i postacie.
8 listopada 2022r. na  spotkaniu z Anną Gębicką, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Józefem Łyczakiem, senatorem  Rzeczypospolitej Polskiej, władzami Gminy Osięciny, dyrektorem szkoły oraz jej mieszkańcami  uczniowie zaprezentowali krótki montaż słowno- muzyczny o tematyce patriotycznej.   
10 listopada  2022r. wzięli aktywny udział w przygotowaniu uroczystej akademii z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości. Na tę okoliczność wykonano i wręczano rówieśnikom i pracownikom szkoły biało – czerwone kotyliony, świadczące o tym, że radosne święto przeżywamy razem, we wspólnocie. Uczniowie przygotowywali się również do udziału w IX edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Piosenki Patriotycznej, która miała miejsce 17 listopada 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Osięcinach.  Przypomnieli wyjątkowe utwory poetyckie i muzyczne, które przybliżają historię dziejów naszej Ojczyzny.        
21 listopada 2022 r. uczniowie uczestniczyli w audycji muzycznej w Sali CKK Jordanki w Toruniu. Tego dnia polskie melodie patriotyczne w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej zabrzmiały z podwojoną siłą. Patriotyczny duch został wprowadzony dzięki pięknej, polskiej muzyce i literaturze. Wyjazd był dobrą okazją do zacieśnienia więzi między rówieśnikami. Miał też szereg innych zalet – był skutecznym sposobem na poznanie utworów o Ojczyźnie i z pewnością przyczynił się do aktywnego słuchania oraz interpretacji tychże utworów.
11 stycznia 2023r. uczestnicy projektu wybrali się do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, aby zgłębić tajniki wiedzy historycznej, w szczególności tej dotyczącej idei wolnościowych i niepodległościowych. Dzięki wycieczce uczniowie odkryli, czym jest polska tożsamość oraz jakie jest znaczenie niepodległości. Służyły temu wystawy, prelekcje i warsztaty edukacyjne połączone z filmem i prezentacją multimedialną o Józefie Piłsudskim. Wzięli również udział w quizie patriotycznym, którego celem było sprawdzenie wiedzy szóstoklasistów o Polsce.
Kolejnym etapem działań uczestników projektu było wykonanie wystawy. Grupy, korzystając z różnych źródeł informacji i dokonując selekcji zbiorów, wystawiły zebrane materiały i prace na korytarzu szkolnym.
Przedsięwzięcie okazało się ciekawą formą, dzięki której, poprzez różnorodne działania,  uczniowie poznali historię naszej Ojczyzny.
Informacje o  realizacji projektu oraz dokumentacja fotograficzna dostępne na stronie internetowej szkoły.

Koordynatorzy projektu:
Anna Jezierska
Tomasz Cybulski