W dniach 5 IX- 27 X 2023r. w klasie 7a realizowany był projekt edukacyjny„Moda  na czytanie”.Cele projektu: 

  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych z wykorzystaniem zbiorów bibliotecznych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
  • kształcenie umiejętności wyrażania opinii o przeczytanych książkach,
  • zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, 
  • zachęcenie uczniów do sięgnięcia po lektury,
  • wykazanie się pomysłowością, kreatywnością i wyobraźnią.

     W ramach przedsięwzięcia podejmowane były różnorodne działania.

We wrześniu uczniowie, korzystając z zasobów biblioteki, przygotowali i zaprezentowali promocję książki mówionej, by w ten sposób rozwijać piękną dykcję i obcować z książką. Zadaniem uczniów było przygotowanie pięknego czytania wybranego fragmentu lektury. Bardzo  oczekiwanym działaniem w projekcie było nawiązanie współpracy z Danutą Wielgosz, Urszulą Wanińską i Aliną Krupińską, nauczycielkami z Radziejowa – fankami literatury, celem przygotowania wspólnej  prezentacji utworu na forum szkoły.Uczniowie wzięli udział w Narodowym Czytaniu ,,Nad Niemnem’’ Elizy Orzeszkowej. Młodzież mogła rozwinąć swój talent pisarski oraz umiejętności plastyczne i informatyczne, biorąc udział w konkursie na najlepsze hasło promujące czytelnictwo. Na podstawie lektur zredagowali wiele ciekawych opowiadań twórczych. Prace uczniów zostały wyeksponowane w holu szkoły. Kolejnym, bardzo ciekawym zajęciem była dyskusja na temat lektur oraz ciekawych książkowych blogów. Realizatorzy projektu poszerzyli swoje wiadomości (np. o autorach) i nabyli nowe umiejętności związane np. z wyszukiwaniem i selekcjonowaniem  informacji. Uczniowie mogli wykazać się umiejętnością argumentowania oraz przestrzeganiem zasad kulturalnej dyskusji. Niewątpliwie ciekawym przedsięwzięciem były warsztaty szybkiego czytania zakończone pomiarem tempa czytania. Szybkie czytanie przynosi wiele korzyści. Oprócz tego, że można zaoszczędzić więcej wolnego czasu na relaks i odpoczynek, szybkie czytanie umożliwia sprawniejsze przyswajanie wiadomości, lepszą selekcję materiału oraz ćwiczenie pamięci i koncentracji. Kolejnym etapem działań uczestników projektu była  audycja radiowa „Moda na czytanie”. Przez szkolny radiowęzeł trzy razy w tygodniu w październiku podczas długiej przerwy nadawano audycję, podczas której uczniowie i polonistka czytali fragmenty  bestsellerowych dzieł. 

Poprzez różnorodne działania udało nam się pokazać i udowodnić młodym ludziom, że ,,Czytanie książek – to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła’’. Warto więc korzystać z zasobów biblioteki.

Informacje o  realizacji projektu oraz dokumentacja fotograficzna dostępne na stronie internetowej szkoły.

Koordynatorzy projektu:

Anna Jezierska
Tomasz Cybulski