W dniu 22 marca 2022r. w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z poetką regionalną p. Ewą Chrząszcz – Raniszewską w celu uczczenia Światowego Dnia Poezji, który obchodzony jest corocznie 21 marca. Ideą tego święta jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.
W wydarzeniu tym wzięli udział uczniowie należący do Koła Miłośników Biblioteki działającym w szkole. Podczas wizyty autorka stworzyła bardzo serdeczną i swobodną atmosferę. Opowiadała o tworzeniu poezji, zadeklamowała kilka swoich utworów oraz wspólnie z uczniami napisała wiersz pt. “Wiosna”. Wspaniałym tłem spotkania były obrazy naszego gościa. Pani Ewa Chrząszcz- Raniszewska od kilku lat realizuje się również jako malarka. Na swoich obrazach uwiecznia piękną kujawską przyrodę.
Było to bardzo ciekawe i owocne spotkanie. Uczniowie mieli możliwość rozmowy z bardzo twórczą i empatyczną osobą. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś Pani Ewa przyjmie nasze zaproszenie i znów porozmawiamy o poezji, gdyż poezja porusza wyobraźnię, jest obecna  życiu każdego człowieka, bo przecież “wszystko jest poezją, każdy jest poetą”.

Biblioteka szkolna