W dniu 19.12.2022 roku gościliśmy w naszej szkole Teatr Profilaktyczny Kurtyna z Krakowa. Uczniowie klas IV-VI mieli okazję obejrzeć spektakl „Przesłuchanie”, klasy VII-VIII natomiast, spektakl „Na sygnale”. 
Zagrożenia dla zdrowia wynikające z picia alkoholu, sięgania po różnego rodzaju środki psychoaktywne, dopalacze, profilaktyka antynikotynowa, uzależnienia od telefonów czy Internetu, to ważne problemy, które zostały poruszone w przedstawieniach.
W przystępny sposób aktorzy przedstawili młodzieży sposoby na poszukiwanie pomocy, wrażliwość na krzywdę człowieka.

Organizatorzy