15 czerwca br. w naszym przedszkolu odbyła się Spartakiada Ekologiczno –Sportowa, w której udział wzięły dzieci z grup: „Biedronki”, „Pszczółki” i „Motyle”. Celem spartakiady było: rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie świadomości ekologicznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego.
Po wysłuchaniu hymnu państwowego przedszkolaki wzięły udział w niecodziennych konkurencjach sportowych z wykorzystaniem m.in.: butelek plastikowych, puszek, gazet i nakrętek. Dzieci musiały się wykazać nie tylko zręcznością i szybkością, ale również zdobytą do tej pory wiedzą. Finałem sportowych zmagań były wspólne zabawy przy muzyce. Wszystkie drużyny zdobyły maksymalną liczbę punktów, zajmując tym samym pierwsze miejsce.


Aleksandra Rawska
Greta Szelągowska