Dnia 05.10. 2020 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel upamiętniający  Patrona Szkoły majora Henryka Sucharskiego. Uczniowie klas starszych przygotowani przez p. Grzegorza Woźniaka i p. Tomasza Cybulskiego przedstawili stosowną część artystyczną; piękne wiersze i piosenki patriotyczne. Zgodnie z ceremoniałem naszej szkoły w Dniu Patrona – uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pan Dyrektor przyjął ślubowanie, a następnie wręczył uczniom klas pierwszych pamiątkowe dyplomy. Rada Rodziców obdarowała najmłodszych uczniów słodyczami. Klasy pierwsze z entuzjazmem zaśpiewały chórem piosenkę “Poznajmy się”. Uroczystość zakończyło wykonanie pamiątkowych fotografii.

Wychowawczynie klas 1a, 1b,1c: A. Domańska,  A. Wojtkowska, A. Kozłowska