Dnia 7 listopada 2023 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość Ślubowania Uczniów Klas Pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły w obecności rodziców, gości, dyrekcji i nauczycieli. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Osięcinach. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał pasowania na ucznia, a pani dyrektor wręczyła pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też upominków od Rady Rodziców. Naszym najmłodszym uczniom gratulujemy i życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.
Uroczystości przygotowały wychowawczynie klas pierwszych: Agnieszka Domańska, Aneta Wojtkowska, Jolanta Małecka.