4 maja 2022 r.  uczniowie z klasy 2a i 2b wzięli udział w terenowych zajęciach edukacyjnych i warsztatach przygotowanych przez pracowników Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Celem zajęć było

promowanie  wśród  najmłodszych  idei  segregacji  odpadów  w ich najbliższym otoczeniu, utrwalenie  terminów  związanych  z  gospodarowaniem  odpadami:  segregacja,  recykling, „elektrośmieci”, surowce wtórne,  kompostownik. Uczniowie utrwalili też kolory i rodzaje pojemników  na  odpady, dowiedzieli się  jakie  śmieci  należy  wrzucać  do  odpowiedniego  kosza oraz  jak długo rozkładają się w przyrodzie różnego rodzaju odpady, np. folia, plastik, guma, szkło, skórka od banana itd. W części warsztatowej każdy uczestnik otrzymał materiałową torbę wielokrotnego użytku, którą według własnego pomysłu zdobił. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach wykazując się wiedza ekologiczną, pomysłowością i kreatywnością.

Agnieszka Domańska, Aneta Wojtkowska