23 października 2023r. został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy i własnoręcznie wykonany stroik z darów natury.
Celem konkursu było pobudzanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, rozbudzanie kreatywności, twórczego działania oraz zainteresowania światem przyrody. Komisja biorąc pod uwagę oryginalność, pomysłowość, walory artystyczne postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.
I miejsce
Michał Bartczak kl. 2b
II miejsce
Zuzanna Choziak kl. 3a
Eliza Domańska kl. 3c
III miejsce
Jacek Urbański kl. 3a
Maja Sobczyńska kl. 1a
Wyróżnienia
Lenka Adamska kl. 1a
Gabriela Jabłońska kl. 1a
Bartek Sękowski kl. 2a
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie a nagrodzonym gratulujemy.
Organizatorzy:
Aneta Wojtkowska, Agnieszka Domańska, Sylwia Dębowa, Barbara Panfil