Rozstrzygnięcie 9.edycji Szkolnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

Zwyczaj budowania szopek bożonarodzeniowych jest mocno zakorzeniony w tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Pomysłodawcą pierwszej, żywej szopki przedstawiającej grotę betlejemską był św. Franciszek z Asyżu. Jej celem było przybliżenie wierzącym tajemnicy narodzin Pana Jezusa. Po śmierci św. Franciszka tradycja budowania szopek była kontynuowana i szybko rozprzestrzeniła się na Europę i resztę świata.

9 grudnia 2021r., w Szkole Podstawowej w Osięcinach odbył się finał 9. edycji Szkolnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych dla uczniów klas IV – VIII. Jego celami było kultywowanie tradycji budowania szopek jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej oraz rozwijanie kreatywności uczniów. Konkurs zorganizowały: Zofia Polaszek, Irena Zakrzewska i Agnieszka Matkowska.

Uczestnicy  konkursu jest mieli wykonać przestrzenną pracę plastyczną – szopkę bożonarodzeniową, która zawiera charakterystyczne elementy  tradycji Bożego Narodzenia. Komisja konkursowa w składzie: wicedyrektor szkoły p. Andrzej Rosiński, ks. Dariusz Grenda, ks. Michał Laskowski miała nie lada kłopot, ponieważ każda szopka była piękna i oryginalna. Po obradach jury postanowiło nagrodzić następujące prace:

– I miejsce – Sebastian Gregor (kl. 4b)

– II miejsce –Natalia Balcerak (kl. 7c)

– III miejsce – Daniel Skonieczny (kl. 4b)

– III miejsce – Patrycja Dybowska (kl. 7b)

     Wszystkie szopki można podziwiać na holu szkoły, gdyż są elementami wystawy „Świeć gwiazdeczko, świeć…”.

   Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, zwycięzcom gratulujemy. W najbliższym tygodniu zwycięzcy otrzymają dyplomy i  nagrody. Zaś wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy oraz nagrody pocieszenia.

 Zofia Polaszek
Irena Zakrzewska
Agnieszka Matkowska