Zwyczaj budowania szopek bożonarodzeniowych jest mocno zakorzeniony w tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Pomysłodawcą pierwszej, żywej szopki przedstawiającej grotę betlejemską był św. Franciszek z Asyżu. Jej celem było przybliżenie wierzącym tajemnicy narodzin Pana Jezusa. Po śmierci św. Franciszka tradycja budowania szopek była kontynuowana i szybko rozprzestrzeniła się na Europę i resztę świata.
15.12.2023r., w Szkole Podstawowej w Osięcinach odbył się finał 11. edycji Szkolnego Konkursu na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową dla uczniów klas IV – VIII. Jego celami było kultywowanie tradycji budowania szopek jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej oraz rozwijanie kreatywności uczniów. Konkurs zorganizowały: Zofia Polaszek, Agnieszka Matkowska i Irena Zakrzewska.
Uczestnicy  konkursu mieli wykonać, wspólnie z rodziną, przestrzenną pracę plastyczną – szopkę bożonarodzeniową, wykonaną w dowolnym stylu, która zawiera charakterystyczne elementy  tradycji Bożego Narodzenia. Komisja konkursowa w składzie: p. Izabela Kisielewska, p. Renata Zaparucha, ks. Dariusz Grenda, ks. Marcin Matynka miała nie lada kłopot, ponieważ każda szopka była piękna i oryginalna. Po obradach jury postanowiło nagrodzić następujące prace:

– I miejsce – Amelia Moszczyńska (kl. 5b)

– II miejsce – Anna Dybowska (kl. 4c)

– III miejsce – Zofia Urbańska (kl. 5b)

     Wszystkie szopki można podziwiać na holu szkoły, gdyż są elementami wystawy „Aniołowie się radują”.

   Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, zwycięzcom gratulujemy.
22.12.2023 r. podczas Wigilii szkolnej zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody. Zaś wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy oraz nagrody pocieszenia.

Serdecznie dziękujemy Ośrodkowi Hodowli Zarodowej w Osięcinach za ufundowanie nagród i upominków dla wszystkich uczestników konkursu.

Zofia Polaszek
Agnieszka Matkowska
Irena Zakrzewska