Zwyczaj budowania szopek bożonarodzeniowych jest mocno zakorzeniony w tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Pomysłodawcą pierwszej, żywej szopki przedstawiającej grotę betlejemską był św. Franciszek z Asyżu. Jej celem było przybliżenie wierzącym tajemnicy narodzin Pana Jezusa. Po śmierci św. Franciszka tradycja budowania szopek była kontynuowana i szybko rozprzestrzeniła się na Europę i resztę świata.
14 grudnia 2022r., w Szkole Podstawowej w Osięcinach odbył się finał 10. edycji Szkolnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych dla uczniów klas IV – VIII. Jego celami było kultywowanie tradycji budowania szopek jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej oraz rozwijanie kreatywności uczniów. Konkurs zorganizowały: Zofia Polaszek, Irena Zakrzewska i Agnieszka Matkowska.
Uczestnicy  konkursu jest mieli wykonać przestrzenną pracę plastyczną – szopkę bożonarodzeniową, która zawiera charakterystyczne elementy  tradycji Bożego Narodzenia. Komisja konkursowa w składzie:, ks. Dariusz Grenda, ks. Michał Laskowski, p. JoannaTumińska , p. Zbigniew Tumiński miała nie lada kłopot, ponieważ każda szopka była piękna i oryginalna. Po obradach jury postanowiło nagrodzić następujące prace:

– I miejsce – Natalia Balcerak (kl. 8c)

– II miejsce –Mateusz Adamski (kl. 7a), Szymon Kwaśny(kl. 4a)

– III miejsce – Sebastian Gregor (kl. 5b), Patrycja Dybowska (kl. 8b)

Wyróżnienie- Magdalena Kwiatkowska  (kl. 8b)

     Wszystkie szopki można podziwiać na holu szkoły, gdyż są elementami wystawy „Hej kolęda, kolęda”.

   Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, zwycięzcom gratulujemy!
W najbliższym tygodniu laureaci otrzymają dyplomy i nagrody, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy oraz nagrody pocieszenia ufundowane przez Radę Rodziców.

 Zofia Polaszek
Agnieszka Matkowska
Irena Zakrzewska