Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach, które zostały określone
–    w Zarządzeniu Nr 503/2023  Wójta Gminy Osięciny z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

od 06.02.2023 r.

do 17.02.2023 r.

 

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 13.02.2023 r.

do 17.03.2023 r.

 

 

od 15.05.2023 r.

do 02.06.2023 r.

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i  dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe

 

 

od 20.03.2023 r.

do 24.03.2023 r.

 

 

od 05.06.2023 r.

do 09.06.2023 r.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

 

27.03.2023 r.

 

12.06.2023 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 28.03.2023 r.

do 07.04.2023 r.

od 13.06.2023 r.

do 20.06.2023 r.

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych

 

12.04.2023 r.

 

21.06.2023r.

Zarządzenie nr 3/2023 – Pobierz

Zarządzenie nr 503/2023 Wójta Gminy Osięciny – Pobierz

WNIOSKI DO POBRANIA:

Kontynuacja wychowania przedszkolnego – Pobierz

Wniosek o przyjęcie do przedszkola – Pobierz

 

Wnioski można składać osobiście w sekretariacie lub elektronicznie poprzez
email:
  gimosieciny@wp.pl

Więcej informacji w sprawie rekrutacji: 54 265 00 18

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego