Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach, które zostały określone
–    w Zarządzeniu Nr 388/2021 Wójta Gminy Osięciny z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Działania

Terminy w
postępowaniu

rekrutacyjnym

uzupełniającym

Składanie
przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego.

od 07.02.2022 do 11.02.2022

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14.02.2022 do 11.03.2022

02 09.05.2022 do 20.05.2022

Weryfikacja
przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe

od 14.03.2022 do 17.03.2022

od 23.05.2022 do 27.05.2022

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18.03.2022

30.05.2022

Potwierdzenie
przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 21.03.2022 do 25.03.2022

od 31.05.2022 do 07.06.2022

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

28.03.2022

10.06.2022

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

Kontynuacja – POBIERZ

Wniosek o przyjęcie do przedszkola – POBIERZ

 

Wnioski można składać osobiście w sekretariacie lub elektronicznie poprzez
email:
  gimosieciny@wp.pl

Więcej informacji w sprawie rekrutacji: 54 265 00 18

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego