Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach, które zostały określone
–    w Zarządzeniu Nr 271/2021 Wójta Gminy Osięciny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Działania

Terminy w
postępowaniu

rekrutacyjnym

uzupełniającym

Składanie
przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego.

22 II – 26
II

Przyjmowanie
wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 III – 19
III

17 V – 28
V

Weryfikacja
przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z
dodatkową dokumentacją.

22 III – 25
III

1 VI – 7
VI

Podanie do
publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

26 III

8 VI

Potwierdzenie
przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29 III – 2
IV

9 VI -14
VI

Ogłoszenie
wyników rekrutacji – wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do
przedszkola

na rok
szkolny 2021/2022

6 IV

17 VI

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

Kontynuacja – POBIERZ

Oświadczenie o zatrudnieniu – POBIERZ

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata – POBIERZ

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – POBIERZ

Wniosek o przyjęcie do przedszkola – POBIERZ

 

Wnioski można składać osobiście w sekretariacie lub elektronicznie poprzez
email:
  gimosieciny@wp.pl

Więcej informacji w sprawie rekrutacji: 54 265 00 18

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego