Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach, które zostały określone
–    w Zarządzeniu Nr 503/2023  Wójta Gminy Osięciny z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 13.02.2023 r.

do 17.03.2023 r.

 

 

od 15.05.2023 r.

do 02.06.2023 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie szkoły podstawowej i  dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-
Prawo Oświatowe

 

 

od 20.03.2023 r.

do 24.03.2023 r.

 

 

od 05.06.2023 r.

do 09.06.2023 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

27.03.2023 r.

 

12.06.2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 28.03.2023 r.

do 07.04.2023 r.

od 13.06.2023 r.

do 20.06.2023 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych  i nieprzyjętych

 

12.04.2023 r.

 

21.06.2023r.

 WNIOSEK  DO POBRANIA – POBIERZ

 ZRZĄDZENIE 503/2023 – POBIERZ

Wnioski można składać osobiście w sekretariacie lub elektronicznie poprzez
email:
  gimosieciny@wp.pl

Więcej informacji w sprawie rekrutacji: 54 265 00 18

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego