Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do klasy I  na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach, które zostały określone
–  w Zarządzeniu Nr 271/2021 Wójta Gminy Osięciny z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Działania

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

uzupełniającym

Składanie  wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 III – 19 III

17 V – 28 V

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dodatkową dokumentacją.

22 III – 25 III

1 VI – 7 VI

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

26 III

8 VI

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29 III – 2 IV

9 VI -14 VI

Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

na rok szkolny 2021/2022

6 IV

17 VI

 WNIOSEK  DO POBRANIA – POBIERZ

 

Wnioski można składać osobiście w sekretariacie lub elektronicznie poprzez
email:
  gimosieciny@wp.pl

Więcej informacji w sprawie rekrutacji: 54 265 00 18

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego