Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do klasy I  na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach, które zostały określone
–  w Zarządzeniu Nr 388/2022 Wójta Gminy Osięciny z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Działania

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

uzupełniającym

Składanie  wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.03.2022 do 18.03.2022

od 09.05.2022 do 20.05.2022

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i
dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe

od 21.03.2022 do 24.03.2022

od 23.05.2022 do 27.05.2022

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.03.2022

30.05.2022

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 28.03.2022 do 01.04.2022

od 31.05.2022 do07.06.2022

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

04.04.20.2022

10.06.2022

 WNIOSEK  DO POBRANIA – POBIERZ

 

Wnioski można składać osobiście w sekretariacie lub elektronicznie poprzez
email:
  gimosieciny@wp.pl

Więcej informacji w sprawie rekrutacji: 54 265 00 18

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

2