„Miłość jest najdoskonalszym świadectwem, które otwiera człowieka na nadzieję. Służba braciom przemienia życie: ukazuje, że nadzieja i braterstwo są silniejsze od wszelkiej pokusy rozpaczy. Miłość potrafi zwyciężyć w każdej okoliczności”. (św. Jan Paweł II)

     Miłość i służba nadają sens życiu naszemu życiu. Kiedy więc nasi sąsiedzi w Ukrainie  cierpią z powodu militarnej napaści Rosji na ich kraj ważne jest, by im służyć. Realizować konkretne działania pomocowe zarówno osobom, które walczą o wolność Ukrainy, jak i uchodźcom, którzy przybywają do naszego kraju i naszej diecezji.

Na początku wojny w Ukrainie Caritas Diecezji Włocławskiej zaapelował do Szkolnych i Parafialnych Kół Caritas o zorganizowanie zbiórek na rzecz pomocy uchodźcom.  Na ten apel miłosiernie odpowiedzieli mieszkańcy Parafii pw. Opieki Matki Bożej w  Osięcinach, którzy aktywnie włączyli się w pomoc dla Ukrainy. Z inicjatywy p. Agnieszki Matkowskiej i ks. Michała Laskowskiego niniejszą zbiórkę charytatywną przeprowadzono w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Osięcinach oraz w salce katechetycznej w Osięcinach.

Społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Osięcinach oraz parafianie z Osięcinszybko odpowiedzieli na apel o pomoc. Zebraliśmy ponad 3 tony produktów, które zawieźliśmy do placówki Caritas Diecezji Włocławskiej. Były to: koce, ręczniki, śpiwory, karimaty, zabawki, artykuły spożywcze, higieniczne, środki opatrunkowe i odkażające, artykuły dziecięce, odzież.

Ponadto mieszkańcy Gminy Osięciny pomagali także grupie uchodźców z Ukrainy, którzy przez pewien czas mieszkali w budynku szkoły w Osięcinach. Od początku pobytu w tejże placówce otrzymali oni potrzebną wsparcie emocjonalne,  pomoc w zakresie prawnym (jeżeli chodzi o możliwość zamieszkiwania w Polsce), pomoc rzeczową oraz wsparcie w zakresie poszukiwania pracy i mieszkania. By nasi goście z Ukrainy czuli się u nas jak najlepiej mieszkańcy gminy przynosili im także ciasta, zabawki dla dzieci, odzież, by choć na chwilę zapanowała w ich sercach radość i wiara w to, że w Polakach mają braci, którzy chętnie im pomogą.

     Dziękujemy Wszystkim, którzy bezinteresownie, wielkodusznie włączyli się w pomoc na rzecz Ukraińców. Troszcząc się o naszych sąsiadów, którzy uciekli przed wojną, uczestnicząc w akcjach charytatywnych czynimy nasze życie wyrazem miłości do Boga i bliźnich, bo miłość i służba mają moc przemieniany życia,  której tak bardzo potrzeba Ukraińcom doświadczającym okrucieństwa wojny.

 Agnieszka Matkowska, ks. Michał Laskowski