Od września 2020 roku do końca maja 2021 roku była realizowana innowacja pedagogiczna organizacyjno – metodyczna „Radość pisania, magia czytania” przez uczniów klasy 1a i 1b.

Głównym celem realizacji innowacji pedagogicznej było rozbudzanie u uczniów postawy czytelniczej, rozwijanie wyobraźni, kreatywności i motywacji do pięknego pisania. W ramach realizacji innowacji podjęto szereg działań, min. uczniowie kilkakrotnie odwiedzili bibliotekę szkolną, gdzie odbyły się zajęcia tematyczne z książką. Założyli „Album poznanych liter” oraz „Literackie pamiętniki. Uczestniczyli w warsztatach plastycznych „Jak powstaje papier?” przeprowadzonych przez Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku. Podczas zajęć gościliśmy rodziców, ciocie, którzy zapoznali uczniów z literaturą dziecięcą. Przeprowadzono akcję „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Uczniowie oglądali przedstawienia teatralne w wykonaniu swoich starszych kolegów i koleżanek. Odbył się również konkurs kaligraficzny i konkurs recytatorski. Poprzez realizację innowacji pedagogicznej uczniowie polubili czytanie, wzbogacili słownictwo, rozwinęli wyobraźnię i wrażliwość. Obcując z książką poprawili technikę czytania. Dzieci ćwiczyły i rozwijały kształtne pisanie, dlatego lepiej radzą sobie z pisaniem liter, ich łączeniem oraz budowaniem i zapisywaniem zdań

A. Domańska, A. Wojtkowska