Zespół Szkolno- Przedszkolny w Osięcinach bierze udział w kampanii edukacyjno – charytatywnej, której celem jest edukacja ekologiczna dzieci, a dzięki nim również dorosłych, w zakresie segregacji tuszów do drukarek atramentowych– tzw. kartridży.
W naszej placówce zostały umieszczone pojemniki w bibliotece (Polaszek Zofia, Zakrzewska Irena) i w przedszkolu (Rawska Aleksandra) do których dzieci mogą wrzucać puste tusze zużyte w domu lub pracy rodziców.
Zebrane w ten sposób odpady przekażemy do recyklingu, a z pozyskanych dzięki temu środków zostanie zakupiona karma dla zwierząt w schroniskach.
Nad całą akcją czuwa Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
Więcej informacji na stronie internetowej www.tuszdopaki.pl