Klasy trzecie naszej szkoły włączyły się w akcję „Przyjazny tornister” organizowaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Radziejowie. Celem tego programu było profilaktyka wad postawy oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Uczniowie poznali prawidłowe nawyki noszenia tornistra, właściwe jego pakowanie oraz dowiedzieli się jaki wpływ ma noszenia ciężkiego tornistra na postawę ciała. Podczas zajęć rozwiązywali krzyżówki, wykonywali prace plastyczne oraz włączyli się w Ogólnopolski Dzień Tornistra.

A.Domańska A. Wojtkowska J. Małecka