W miesiącu marcu i kwietniu 2021 r. w klasie I a realizowano projekt edukacyjny „Przyjaciel przyrody”, którego celem było zapoznanie uczniów ze światem przyrody, uwrażliwienie na jego piękno, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za życie na Ziemi. W ramach projektu odbyły się zajęcia tematyczne „Mamy sposoby na śmieci”, „Chcemy żyć w czystym świecie”, „Woda źródłem życia”. Przeprowadzono warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie wykonali żabki i bociany. Uczestnicy projektu wcielili się także w rolę ogrodników – siali w doniczkach rzeżuchę. Przy tej okazji dowiedzieli się, co jest potrzebne roślinie do życia, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby roślina wykiełkowała, dojrzewała, kwitła i wydawała owoce. Poznały środowisko przyrodnicze – pole i łąkę oraz charakterystyczne dla nich rośliny i zwierzęta. Uczniowie układali rymowanki ekologiczne, nauczyli się i śpiewali piosenkę „Kocham świat”. Przeprowadzono akcje „Ukwiecamy klasę”, podczas której uczniowie przynosili do klasy różne gatunki kwiatów doniczkowych – przedstawiali je oraz omawiali ich pochodzenie i wymagane do hodowli warunki. Następnie zorganizowano wystawę kwiatów doniczkowych pragnąc zachęcić do ich hodowli. Uczniowie wykonali wiosenne drzewo z puzzli oraz pracę plastyczną pod hasłem „Woda to skarb”. Działania te sprzyjały rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu dzieci, wpływały na rozwój uczuć estetycznych i osobowości, kształtowały również zainteresowania przyrodnicze. Podsumowaniem projektu była wystawa na holu szkoły, na którą składały się wszystkie wytwory pracy dzieci.

Agnieszka Domańska